การทำนาแบบโยนกล้า

                 “การทำนาแบบโยนกล้า” เป็นการทำนารูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนการทำนาแบบเดิมๆ ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มากถึง 80-85 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยลดปริมาณการระบาดของวัชพืชได้เป็นอย่างดี

วิธีการทำ

โดยเริ่มจากการเตรียมกล้า

 ใส่ดินลงในหลุมในกระบะเพาะปริมาณครึ่งหลุม
หว่านเมล็ดข้างงอกลงในหลุมโดยใช้อัตรา 3-4 กก./ 60-70 ถาด/ไร่
 ใส่ดินปิดเมล็ดพันธุ์ข้าว
 หาวัสดุ เช่นกระสอบป่าน คลุมถาดเพาะ เพื่อเวลารดน้ำจะได้ไม่กระเด็น
รดน้ำเช้า เย็น ประมาณ 3-4 วัน ต้นข้าวจะงอกทะลุกระสอบป่านออกมาให้เอากระสอบป่านออก แล้วรดน้ำต่อไปจนต้นข้าวอายุได้ 15 วัน
การเตรียมดิน โดยสามารถเตรียมดินเหมือนกับการทำนาในแบบทั่วไป

นำกระบะเพาะกล้าที่เตรียมไว้ไปวางในแปลงนาในอัตรา 60-70-กระบะเพาะ/ไร่

 ในวันหว่านกล้าในแปลงนาควรมีน้ำเล็กน้อย หรือสูงประมาณ 1 ซม.

การโยนกล้า ให้ผู้ที่จะหว่านกล่้านำกระบะเพาะมาวางพาดที่แขนข้างหนึ่ง ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกล้าครั้งละ 5-10 ต้น โยนกล้าข้าวลงแปลงนาโยนกล้าให้มีระดับสูงกว่าศีรษะ
 หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน ต้นข้าวจะเริ่มตั้งต้นได้ให้เพิ่มระดับน้ำให้อยู่ที่ระดับครึ่งหนึ่งของต้นกล้า

 

 รักษาระดับน้ำจนข้าวโตคุมพื้นที่นา หรือก่อนระยะข้าวออกดอก 15-20 วัน
 เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะที่เหมาะสม คือ หลังจากข้าวออกดอกแล้ว 28-30 วัน ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีและสามารถเก็บรักษาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้นาน 7-9 เดือน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: