การทำนาแบบโยนกล้า

                   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวเพื่อส่งออกได้เป็นอันดับ 6 ของโลกรองจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศและเวียดนาม เนื่องจากในหลายๆ พื้นที่ในเขตภาคกลางมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการปลูกข้าวกันมาก  และมักจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์และมีวัชพืชระบาดอย่างรุนแรงในหลายๆ พื้นที่  ซึ่งวิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้า เป็นการทำนาแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้แทนการปักดำด้วยเครื่องได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแต่ได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปักดำด้วยเครื่องหรือการหว่านน้ำตม แต่สามารถควบคุมวัชพืช โดยเฉพาะข้าววัชพืชที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ในภาคกลาง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: